I Norge har vi gode tradisjoner for å ta vare på kulturminner, selv om enkelte hevder at vi kanskje kunne vært enda flinkere. Jeg synes uansett vi har et godt system, og gode rutiner for å sikre at dette skjer i størst mulig grad.