Arbeidet med Hamarøys historie

Det at det finnes historielag over det ganske land, er ikke i seg selv noen stor nyhet. Men historien jeg skal fortelle om nå, synes jeg ikke er annet enn genial. Økonomien i lag og foreninger, er ofte ikke all verden. Det gjelder å bruke midlene så fornuftig som mulig, og det å produsere for eksempel årbøker er ofte kostbart. Vi vet jo at innsatsen man legger ned for slike organisasjoner, ofte er dugnadsbasert. Men slikt arbeid er også veldig tidkrevende, det er ikke rent lite av materiell som skal gjennomgås, katalogiseres og registreres.

Historielaget

Det er nå 24 år siden, at den første årboka for Hamarøy ble utgitt. Før så var alt av kilder papirbasert, men slik er det jo ikke lenger. Data og digitale løsninger, har skapt behov for ny kompetanse. Jobben er nok en del enklere enn tidligere, men riktig kompetanse og utstyr er avgjørende.

Digitalisering av bilder

Alle som er involvert i historiearbeid på Hamarøy, har innsett at det er digitalisering som er fremtiden. Så man så seg nødt til å finne ut, hvordan et slik arbeid kunne legges opp og organiseres.

Man lagrer nå alle bilder på en dataserver, som blant annet gjør det mulig å vise dem frem på sosiale medier. På samme server legges det inn opplysninger om hvert enkelt bilde, dette gjør de søkbare for de som er ute etter spesifikke opplysninger.

Prosjektstilling hos Hamarøy Vekst

For å få gjennomført den store oppgaven med en slik digitalisering, ble det opprettet en heltids stilling for å gjennomføre denne oppgaven. Denne prosjektstillingen hadde en varighet på 2 år.

Opplæring av medarbeidere, var Nordlandsmuseet ansvarlig for. De lånte også ut utstyr, som var nødvending for å få jobben gjennomført. Det samme med serverkapasitet, det er tross alt store mengder data som skal lagres.

Hamarøy Vekst

Dette oppdraget var noe nytt og spennende, også for Hamarøy Vekst. De så mange nye og spennende sider ved en slik oppgave, og muligheten for å kunne fordele arbeidet på flere personer.

Med nødvendig og riktig opplæring, er dette en jobb som mange kan utføre. Men historieinteresse og noe datakunnskap, skader ikke.

Begynner å haste

Det å samle inn bilder, historier og intervjuer, er en jobb som faktisk begynner å haste. Dette gjelder ikke bare på Hamarøy, men over det ganske land.

Den eldste generasjonen, begynner å dø ut for oss. Pluss at en del har skrantende helse, så det gjelder å bruke tiden godt slik at vi ikke mister verdifull historie for fremtiden.

Innspill fra publikum

Som en del av arbeidet, ser Historielaget at det er behov for hjelp med historien bak en del av bildene. Dette skal skje i form av samarbeid med andre lag og foreninger, og åpne møter rundt i kommunen hvor bildene vil bli presentert.

Så om man sitter med mye lokalkunnskap, og i tillegg er historieinteressert så er det bare å ta kontakt med historielaget. Det kan være at nettopp din kunnskap, er viktig for dem og lokalhistorien i kommunen din!

Arbeid med historie er spennende, men til tider krevende.