Bodø fra Bronsealder til Jernalder

Når jeg sitter slik og fordyper meg i historie, så kjenner jeg på følelsen av hvor kort livene våre er. Når man ser ting i et virkelig langt perspektiv, så er jo ikke vår levetid spesiell lang. Men den har sant nok, økt betraktelig siden den tiden jeg nå skriver om. Fordypning i historie, gir også rom for refleksjoner. Jeg tror nok dette er en av de viktigste årsakene til, at jeg synes historie er veldig spennende og interessant. Det å la tankene bare vandre, og prøve å se for seg hvordan samfunnet fungerte og så ut langt tilbake i tid – er for meg balsam for sjelen. Men det skaper også tid for ettertanke, om hvor enket det er å være menneske i dag. Greit jeg skal ikke dvele mer ved dette, men la oss sette i gang tidsmaskinen igjen.

Metaller til produksjon av våpen


Metaller til produksjon av våpen

Tiden som heter Bronsealderen, strekker seg fra 1500 før Kristus til 500 før Kristus. Det var på denne tiden at menneskene i Salten-distriktet, startet med å benytte seg av metaller. Ikke helt overraskende, var det våpen som først ble lagd. Dette var nok naturlig, siden man jaktet på dyr for å overleve – men det ble også sett på som status å ha våpen på den tiden.Det skulle gå mange år, før bodøværingene så mulighetene til også å lage hverdagslige redskaper og gjenstander av metaller. Dette var noe de startet med cirka midtveis i Bronsealderen.

Nordlandshest


Metaller til produksjon av våpen

Man forstår at Nordlandshesten er en svært gammel hesterase, for den ble faktisk tatt i bruk under Bronsealderen. Med landbruket kom også behovet for hesten, og det ble vanlig med Nordlandshest som husdyr. Dette er jo en kjent og kjær hesterase den dag i dag, og bruken av den har naturlig nok endret seg med årene. I dag brukes den hovedsakelig til hobby og fritid, men at det er en god og gammel sliter er det ikke noen tvil om.På denne tiden ble også veven funnet opp, noe som gav bedre klær til folket – og helt sikkert en del arbeidsplasser også.

Jernalderen

Dette er en spennende epoke, og som navnet på den sier noe om – så startet man å bruke jern til produksjon av redskap og våpen. Jernet var langt mer robust og slitesterkt, enn det man hadde opplevd med bronsen. Dette gav dem bedre kvalitet på det som ble produsert, og redskap som øks og ljå så for første gang dagens lys.Bedre redskap gav bedre avlinger, som igjen dette førte til høyere folketall. Som vi forstår henger alt sammen, og utviklingen gikk i riktig retning.

Endring av klima

Kloden har i all tid opplevd endringer i klima, slik er det den dag i dag. Det man opplevde under Jernalderen, var at klima i Bodøregionen – fikk en drastisk endring og ble langt våtere og kaldere enn tidligere.Dette utfordret bodøværingene, til å tidlig starte med bygging av solide hus. De måtte rett og slett sørge for gode og varme hus, til seg selv men også husdyrene. Det var på denne tiden at gårdsbrukene kom, og familiene bodde ofte sammen på en og samme gård. Det var også vanlig at menneskene, bodde sammen med husdyrene.