Bodø fra den eldre Steinalder til Bronsealder

Jeg startet i forrige artikkel med å se på etableringen av Bodø by, sett i lyset av hvor viktig historie er i et kulturperspektiv – slik at man kan se helheten fra etableringen av byen og frem til i dag. Kultur handler egentlig om alt, om mennesker, livsgrunnlag, politikk, kriger, yrkesgrupper, sosiale lag, mellommenneskelige relasjoner, ja alt spiller inn hvordan kulturen og byen er blitt slik den er i dag. Kulturen endrer seg hele tiden, og formes og farges av befolkningen kontinuerlig. Slik er det med historien også, fordi samfunnet stadig endres vil ny historie naturlig nok skrives. Men nå skal vi enda lenger tilbake i tid, enn da grunnleggingen av Bodø skjedde i 1816. Selv i Stein- og Bronsealderen, fantes det forskjellige kulturer – og la oss ta en reise tilbake til nettopp denne tiden.

Den eldre Steinalder

Det som i dag er den Indre by i Bodø, lå cirka 100 meter under havoverflaten i 8000-4000 før Kristus – og dette er samme tidsepoke som kalles for den eldre Steinalder.Klimaet som fantes i distriktet på denne tiden, var veldig likt den vi i dag finner på Grønland. Kulturen minnet mest om eskimoenes kultur, og i Saltfjorden, Beiarafjorden og Skjerstadfjorden  var det faktisk isbreer.

Lite kjent om kulturen

Det er en del som er kjent selv så langt tilbake i tid, dette skyldes blant annet at det er funnet helleristninger og gjenstander – som forteller oss noe om hvordan folkene levde på denne tiden.Men kulturen til disse menneskene, er det lite kunnskap om. Helleristninger finnes som kjent på en del steder i Norge, og like utenfor Vågan ble det i sin tid funnet helleristning av en elg i full skala. Denne stammer trolig fra samme periode som jeg startet med innledningsvis, altså er den cirka 8000 år gammel.

Norges eldste instrument

Norges eldste instrument heter Brummeren, dette ble funnet på Tuv som ligger ved Saltstraumen. I dag eies dette av Tromsø Museum, men lånes ut til Saltstraumen Museum. På dette museet kan man finne flere gjenstander, som er funnet på steinalderboplassen på Tuv. Musikkinstrumentet er mest trolig 5000-6000 år gammelt.

Norges eldste instrument

Tsunami utslettet halve befolkningen

Vi vet fra vår tid at tsunamier kan inntreffe, den største som har skjedd i moderne tid – er nok monsterbølgen som blant annet traff det sørlige Thailand for en del år tilbake.Men tsunamier er ikke noe nytt fenomen, for drøyt 8000 år side så ble Nordlandskysten rammet av nettopp en tsunami. Det var Storeggaraset som utløste bølgen, som faktisk tok livet av cirka 600 mennesker. På denne tiden hadde Salten og Helgeland en befolkning på 1200 mennesker, så dette var en katastrofe av dimensjoner.

Jordbruket kommer til regionen

Når vi kommer til den yngre Steinalder, så er det et isfritt distrikt i Bodøregionen. Dette medførte at jordbruk ble igangsatt, og store arealer ble gjort om til kulturlandskap.Jordbruket banet også vei for flere innbyggere og arbeidsplasser, og de mest vanlige jobbene var innen jordbruk, krigere og håndverkere. Man opplevde en ganske markant økning i befolkningen, og distriktet startet for alvor å utvikle seg.