Bodø kan bli europeisk kulturhovedstad i 2024

Det å bli satt på kartet er i mange sammenhenger, viktig for byer og bygder. Norge er flink til nettopp dette, det være seg om det er innen kultur, sport, næringsliv eller i helt andre sammenhenger. Det at Norge som et så lite land som vi tross alt er, til stadighet fremhever seg internasjonalt – er jo ingen tilfeldighet. Vi skal ikke stikke under en stol, at vi har mye ressurser sammenliknet med en del andre land. Men ressurser kan jo være så mangt, og ikke bare penger som vi ofte trekker frem. Jeg tror at den norske folkesjela, i minst like stor grad som penger – gjør at vi markerer oss på svært mange felt nasjonalt og internasjonalt. I løpet av siste halvår i år, vil det bli avgjort om Bodø blir valgt som kulturhovedstad – det kaller jeg å markere seg og ikke minst sette Salten-distriktet på kartet.

Imponert ordfører

Det var en glad, og ikke så rent lite stolt og imponert ordfører – som meldte om nyheten at Bodø var kvalifisert til å søke om å ble europeisk kulturhovedstad i 2024.Hun nøyde seg ikke med å gratulere bare Bodø by, men tok like godt med hele landsdelen. «Når vi står sammen så vinner vi frem» sa ordfører Ida Pinnerød, i sin pressemelding om denne gledelige saken.

Konkurrerer med Mostar og Banja Luka

Disse byene er kanskje ikke så kjente for folk flest, men det er altså to byer som begge ligger i Bosnia og Hercegovina – som sammen med Bodø er med i kampen om å bli europeisk kulturhovedstad i 2024.Det er en jury i EU-kommisjonen som behandler søknadene, og avgjørelsen om hvilken by som til slutt blir valgt – er i skrivende stund ikke langt unna.I tillegg til Bodø, Mostar og Banjaluka, er det allerede valgt en by fra hver av landene Østerrike og Estland allerede.

Konkurrerer med Mostar og Banja Luka

Kulturløft i hele Nordland fylke

Søknadsprosessen har medført at hele fylket, har fått et godt grunnlag for et stort og viktig kulturløft – og altså ikke bare Bodø by eller Salten-distriktet.Fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse, Aase Refsnes sier at det er lagt ned et stort og viktig arbeid. Fylkeskommunens rolle er å se hele fylket samlet, og sier at hele landsdelen samler seg om muligheten som nå åpner seg for Bodø.Fylkesråden sier at dette er en gledens dag, og da spesielt for de kulturinteresserte i samfunnet.Men noen støtte fra sentralt hold, fikk ikke Bodø eller fylkeskommunen. Det ble tidlig klart, at det ikke ville bli bevilget noen ekstra midler i kjølvannet av denne saken.

Bergen, Sandnes og Stavanger

Disse byene har tidligere vært kulturhovedsteder, tilbake til 2000 og 2008.Det skal bli veldig spennende å se hvordan utfallet av søknaden vil bli, og det er vel ikke noe annet å gjøre enn å ønske Bodø lykke til med sitt kandidatur.Det som er sikkert er at kulturtilbudet i regionen, er noe som Salten kan være stolte av. Mye av dette har vi allerede vært innom, og mer skal det bli i fremtiden.