Bodø med ny istid og hungersnød

Vi har nå arbeidet oss gjennom tusenvis av år, og gradvis opparbeidet oss økt kunnskap om Bodø og Salten-distriktet. Men jeg føler på sett og vis, at norgeshistorien også er blitt belyst. Det er jo slik at når man tar for seg en landsdel sin historie, så preges denne ofte av hva som har skjedd i landet forøvrig. Dette er kanskje ikke så unaturlig, siden de sentrale myndigheter sitter i hovedstaden. Selv de minste lokale hendelser, påvirkes ofte fra sentralt hold. Uansett hva man føler at utbytte av artiklene måtte være. Så håper jeg at det er spennende og en lærerik lesing, og som kanskje øker interessen rundt Salten-distriktet. Men 1600-tallet var langt fra preget av kun lokale hendelser, det skulle vise seg at hele Europa skulle oppleve et århundre som ikke var av de beste.

Elendighetens århundre

1600-tallet blir ofte omtalt som «Elendighetens århundre» Hovedårsakene til dette, er at man i begynnelsen av århundret slet både med epidemier og bybranner. Det var Bergen som ble rammet av en stor og alvorlig bybrann, noe som i seg selv kanskje ikke rammet den nordlige landsdelen nevneverdig. Men de skulle får problemer nok, om ikke en brann skulle komme på toppen av alt annet.

Elendighetens århundre

Dyre kriger

På denne krigen var landet vårt i union med danskene, og vi klarte i løpet av 1600-tallet å involvere oss i flere kriger. Vi vet alle sammen at krig er dyrt, og slik var det også på denne tiden. Rundt midten av 1600-tallet, så var Danmark-Norge nesten konkurs – så noe måtte gjøres raskt.Kongen i Danmark-Norge så seg tvunget til å ta noen grep – for å redde det økonomisk kriserammede landet. Noe befolkningen måtte betale dyrt for, og spesielt de i den nordlige landsdelen.Høye skattehevinger og salg av eiendommer, var de største tiltakene som kongen iverksatte. Nord-Norge var på salg, og gårder og eiendommer i denne landsdelen – ble solgt i stor skala. Det at dette faktisk var det største salget som noensinne hadde funnet sted i Norden, viser hvilket omfang vi her snakker om. Nord-Norge ble rammet av dette salget i lang tid, ja faktisk resten av århundret etter 1660-tallet.

Dyre kriger

Hungersnød og kaldere klima.

Situasjonen i Nord-Norge, medførte at det igjen ble hungersnød – både økonomi og klima viste seg fra sin verste side. Det var harde kår, og slett ikke noen lys fremtid – men Nord-Norge var ikke alene om trange kår og endret klima.

Klimaendringen som herjet over store deler av Europa, medførte streng kulde på vinterne – og veldig fuktige somrer. Det er en grunn til at denne perioden, fikk navnet «Den lille istid»

Isbreene vokste hurtig og strakk seg helt ned til havkanten flere steder. Det å dyrke mat i Nord-Norge, var rett og slett ikke mulig. I tillegg til problemene i jordbruket, forsvant også Skreien fra de faste stedene i havet. Krisen var med andre ord et faktum og uunngåelig.

Vi er ikke ferdige med 1600-tallet riktig ennå, men dette kommer det mer om i neste artikkel.