Bodø sin historie gjennom 200 år

De som kjenner meg vet at historie, er noe av det som opptar meg aller mest. Når jeg kommer til nye steder, er historien nesten mer interessant enn hva som skjer i nåtid. Noen vil sikkert si at dette kan bli feil, men det er jo ikke slik at jeg ikke klarer å leve i nuet av den grunn. Men uansett hva det dreier seg om, så er det nesten uten unntak en spennende og til tider ukjent historie som skjuler seg bak det meste. Historie fra krigen er nok det jeg er mest opptatt av, og jeg tenker da på 2.Verdenskrig og okkupasjonen av Norge. Vi skal nå gå enda lenger tilbake i tid, ja faktisk helt tilbake til 1816 og etableringen av Bodø by. Historie er jo en viktig del av vår identitet, og ikke minst en viktig del av vår kultur. Som kanskje en del av dere vet, så er det jo også mye historie i Salten-distriktet – knyttet til angrepet på Norge under den siste verdenskrigen.

20.mai 1816

Allerede i 1813 ble det bestemt at Bodø, skulle etableres som en nordnorsk handelsby – frem til denne tid var det faktisk Bergen som var nordlendingenes handelsby. Dette var en tungvint løsning, så landsdelen måtte rett og slett ha en handelsby innen rimelig avstand.Det var tre alternativer som var oppe til vurdering; Vågan, Brønnøy og Hundholmen, sistnevnte var datidens navn på det vi i dag kjenner som Bodø.På denne tiden var Norge underlagt Danmark, så det var en dansk finanskommisjon som fikk i oppgave å vurdere hvilken av stedene som skulle bli den nye handelsbyen.

Valget falt på Bodø av mange årsaker

Det at Bodø til slutt ble valgt, har mange begrunnelser. Først og fremst kom nok det faktum, at var mer sentralt enn Brønnøy – men også tilgangen til trevirke var et viktig kriterium. Så Vågan og Brønnøy måtte se seg slott av Bodø, som i tillegg allerede huset forretningsmenn fra Det Trondheimske Handels- og Fiskerietablissement. Stedet hadde også nærvær av det militære, med festningen på Nyholmen. Helt siden tidlig på 1600-tallet hadde også lensherre og biskop tilhold i området. Så det var mange forhold, som gjorde sitt til at valget ble slik det ble.

Valget falt på Bodø av mange årsaker

Napoleons krigene bremset etableringen

Som en følge av Napoleons krigene, ble Norge overdratt fra Danmark til Sverige. Dette skulle vise seg, å forsinke etableringen av Bodø by. Denne perioden benyttet Bergen, til å forsøke å få til en hindring av at Bodø skulle bli den nye handelsbyen for fiskeri. Frem til denne tid, hadde Bergen nærmest monopol på handel med fisk fra Lofoten til utlandet. En etablering av Bodø, ville svekke Bergen by som handelsby i vesentlig grad.

Bergen vant ikke frem

Stortinget opprettet en kommisjon for å utrede saken, om det skulle anlegges en by i Nordland – og eventuelt hvilken rolle den skulle ha.I 1816 ble det foretatt en avstemming i saken, og det ble 50 stemmer for – og bare 6 stemmer mot. Den 20.mai 1816, så sanksjonerte kongen forslaget om opprettelsen av byen – så Bergen måtte se seg slått i kampen om fisken.