Den kulturelle spaserstokken

Den kulturelle spaserstokken er et landsomfattende prosjekt, som tar sikte på å treffe de eldre innenfor kunst og kultur. Selv har jeg ikke så mye erfaring eller kunnskap om dette tiltaket, men det er ikke noen tvil om at dette er flott for den eldre generasjon. Den kulturelle skolesekken, er tilsvarende prosjekt men for de yngste i skolepiktig alder. Dette har jeg skrevet litt om tidligere, men nå setter jeg altså søkelyset på de eldre. Det er ikke noen tvil om at kunst og kultur, er viktig uansett alder. Hvordan det er organisert og gjennomføres, er noe ulikt fra fylke til fylke. Men la oss se hvordan Nordland fylke, og spesielt Salten-distriktet – jobber med Den kulturelle spaserstokk.

Nesten en halv million kroner til Salten

Fylkesrådet i Nordland fylkeskommune, fordeler 475 000,- til ulike aktiviteter for eldre – som er i regi av Den kulturelle spaserstokken. Dette er mye penger som ved riktig bruk og planlegging, kan gi mye glede for de eldste. Beløpet er knyttet til aktiviteter i Salten-regionen.

Samarbeid mellom omsorgssektoren og kultursektoren

Ordningen har eksistert siden 2007, med svært gode erfaringer. Men til tross for dette, så ble den foreslått fjernet av regjeringen. Men dette ble det heldigvis, ikke noe flertall for i Stortinget. Den kulturelle spaserstokken, jobber for økt samarbeid mellom omsorgs- og kultursektoren. Når vi ser på Nordland fylke totalt, er det et budsjett på nesten to millioner som fordeles årlig. Beløpene som fordeles er tatt med utgangspunkt, i antall personer i kommunen som er over 70 år. Men også geografi og avstander, er med i vurderingene når saker og beløp skal vurderes. Hva som finnes av kulturtilbud fra før, er også en parameter når saker skal behandles.

Bodø kommune

Bodø kommune

Det arrangeres konserter, hvor forskjellige profesjonelle artister opptrer. Det vektlegges at konsertene, skal ha en sosial profil. Mye av låtene som fremføres, er melodier og stiler som de eldre gjenkjenner fra sine yngre år. Det arrangeres også tilsvarende konserter på sykehusene, noe som pasientene opplever som et lyspunkt i hverdagen. Det er retromusikk som er det gangbare, også på sykehuskonsertene.

Bredt tilbud

Det er ikke kun innen sang og musikk, det finnes tilbud for de eldre. Det kan nevnes kunstutstillinger, debatter, litteratur, scenekunst og som allrede nevnt konserter.

Saltdal kommune

Det er ikke så stor forskjell på hvordan kommunene, har lagt opp og organisert Den kulturelle spaserstokk. Det som Saltdal kommune kanskje skiller seg mest ut med, er Salten kulturverksted.

NRK og «Radio-fantomene»

Målgruppen for Den kulturelle spaserstokken, husker godt Reidar Bøe og Kurt Foss. Denne duoen stod for mye bra musikk på 1940-1950- og 1960-tallet.  Nå er mye av musikken fra den tiden, satt sammen som underholdning for de eldre. Det er Ole Anders Seines, Sveinar Ase og John Kristian Karlsen, som nå opptrer i regi av den Kulturelle spaserstokken. Det å kunne få oppleve ungdomsmusikken sin, er noe de fleste av de eldre synes er stor stas.

Revy

Det finnes også workshops ute i kommunene, som skal rekruttere skuespillere til en revy i regi av prosjektet. Målet er en omreisende revy, som skal opptre rundt i kommunen med 2-3 forestillinger. En revy med utelukkende eldre skuespillere, er det ikke ofte man får oppleve. Den blir sikkert vel verdt et besøk, og jeg er sikker på at det finnes mange eldre som har en skuespiller i seg.