Finn rytmen sammen med Salten Kultursamarbeid

Når vi snakker om rytmer i denne sammenheng, er det selvsagt rytmen av Salten det er snakk om. Første gang de arrangerte Kulturnatt, var dette tema gjennom musikkformen Stomp. Det er ikke sikkert alle vet nøyaktig hva musikkformen Stomp er, men jeg kan gi noen stikkord; Søppelkasser, felger og koster. Jeg tenker da at noen av dere, ser for dere hva jeg mener. Det er rett og slett snakk om, å lage musikk og rytmer ved hjelp av de nevnte elementene. Personlig synes jeg dette er en flott, og ikke minst improvisert måte å lage musikk på. Her er det bare fantasien som setter begrensninger.

Drit stilig

Ja dette var den umiddelbare reaksjonen, når en av deltakerne fikk spørsmålet om hvordan opplevelsen hadde vært.Etter bare noen få timers øving, skulle 56 ungdommer fremføre musikken sin. Det var et ganske så stort publikum som ventet dem i Glasshuset, og det var nok ikke bare i søppelkasser og bil felger det dunket kan jeg tenke meg.

Skriveglede

I min forrige artikkel nevnte jeg så vidt det var «Skriveglede» Vi skal nå se litt nærmere på hva dette går ut på – og igjen er det et prosjekt i regi av Salten Kultursamarbeid.

Samarbeid mellom kulturskolene og bibliotekene i Salten

Siden det er skriving som er hovedtema, var det naturlig for kulturskolene og samarbeide med bibliotekene i distriktet – de besitter tross alt ressurser og riktig kompetanse på feltet.Aldersgruppen for samarbeidsprosjektet er 6-16 år, og tidligere er det blitt arrangert liknende prosjekt – men da med kunst som tema.

Den Kulturelle Skolesekken

Den Kulturelle Skolesekken

Det er ikke alle kulturskolene i Salten som kan tilby skriver verksted, noe som gjorde det nødvendig å involvere Den Kulturelle Skolesekken – på de skolene som hadde behov for det. Dette var en måte å frigjøre midler på, slik at alle kommunene skulle ha mulighet til å del ta i dette spennende prosjektet.

Kreativ skriving av tekster

Dette er det konkrete målet for prosjektet, og målet skal nåes gjennom at barn og ungdom – får et positivt og aktivt forhold til dette med skriving av tekster. Jeg skal ikke ta med alle detaljer om det faglige innholdet, men det å stimulere barn og ungdom til å være aktive aktører innen lesing og skriving – er det viktigste med prosjektet «Skriverglede» Publisering av tekster, er i form av; plakater, kalendere, kommunale hjemmesider, løpesedler osv.

Kvaliteter i Saltenregionen

Tekstene skal ta for seg hvilke kvaliteter som finnes i regionen, men det skal ikke være av samme type markedsføring – som henvender seg til reiselivsbransjen. Det er mer snakk om et meningsfylt innhold, som skal bevisstgjøre store som små – om hva Salten egentlig står for.Jeg synes dette virker som et spennende, og ikke minst nyttig prosjekt. Her får elevene muligheten til å øke sine skriveferdigheter, men kanskje like viktig – de får et eierforhold og en identitet som knyttes opp mot lokalsamfunnet.Jeg er også sikker på at det er mange kompetansemål i læreplanverket, som man kan forankre det faglige innholdet i prosjektet i.