Forskjellige kulturer

På lik linje med de fleste steder i Norge, så har også Salten og Nordland mange forskjellige kulturer i sitt distrikt. Jeg har tidligere skrevet en god del om kulturer, og ikke minst kulturforskjeller. Begrepet kultur er utrolig stort, og det favner vel om det meste som vi gjør og opplever i livene våre. Jeg kjenner at det i alle fall er veldig lett å skrive seg bort, når dette tema dukker opp. Det første man må ta stilling til, er hvilken kultur man skal ha fokus på og fortelle noe om. Men det er uansett en krevende øvelse, siden flere kulturer ofte kan være samlet i en og samme kultur.

Havet som inntektskilde og ressurs

Så la oss prøve å gjøre det så enkelt som mulig, og ta for oss noen av de typiske kulturer man finner i denne landsdelen. Jeg tenker å rette fokuset på dagliglivet først og fremst, og hva som preger Nordland og Salten. Uansett hvor man bor i landet, så er man avhengig av en inntekt for å overleve. Det som har vært og delvis er en viktig inntektskilde i Nord-Norge, er havet og det som man kan høste av det. Kultur er noe som finnes helt fra kongehus og regjering, til deg og meg som en del av et fellesskap i jobbsammenheng og privat.

Fisk

Om man går mange generasjoner tilbake i tid, så var det fisken som var det viktige. Slik har det vært lenge før vår egen tid, og havet er fortsatt en viktig ressurs. Men nå er det ikke lenger kun fisk som skaper muligheter, men også andre ressurser.

Olje og gass

Det at det finnes olje og gass i Lofoten, er vel hevet over enhver tvil. Debatten om den skal utvinnes eller ikke, har allerede herjet en del år i norsk politikk og samfunnsliv. Selv om det ikke utvinnes olje eller gass i Lofoten, er havområdene utenfor Nordland – allerede områder som oljebransjen driver i full virksomhet.

Bransjerettet kultur

Alle bransjer og yrkesgrupper, representerer en egen kultur. De ulike kulturene er spennende å fordype seg i, og de kan noen ganger skape problemer like mye som muligheter for et samfunn. Men dette skaper også muligheter, og jeg tror at det gjelder å trekke frem det beste ved dem alle sammen. Kulturforskjeller er sunt, og det skaper en dynamikk i samfunnet som er et sunnhetstegn på utvikling og vekst. Hva kjennetegner en kultur som er preget av fiskeribransjen? På samme måte som vi kan stille oss spørsmålet, når det gjelder offshorebransjen. Hvordan kan disse samhandle, er det noe de kan lære av hverandre?

Bransjerettet kultur

Nordlandsbanen

I 1962 åpnet Nordlandsbanen helt frem til Bodø, det begynner med andre ord å bli en del år siden. Men hva gjorde dette med stedene langs banen? I hvilken grad ble kulturen endret? Det er ikke noen tvil om at jernbanen, brakte mye godt med seg for Nordland og Salten. Plutselig fikk man et alternativ til transport på sjøen, biltransporten var på denne tiden ganske så beskjeden. Mennesker og gods kunne mye enklere enn tidligere, transporteres mellom steder og landsdeler. Men det skapte også mange nye arbeidsplasser, både direkte knyttet til jernbanen – men også i form av økt aktivitet med etablering av nye bedrifter. Senere skal vi se mer konkret på de forskjellige kulturer, man finner i disse bransjene som jeg nå har nevnt og sagt litt om. Jeg tror nok det vil være naturlig å starte med fiskeribransjen, for det er tross alt den som har bygget opp det meste av det som finnes i Salten-regionen.