God Nok-festivalen – Intensjoner og opplegg

Er det en festival som har det meste innbakt i programmet, må det være God Nok-festivalen. Jeg kjenner etter hvert til mange typer festivaler, og konseptet til God Nok-festivalen – er virkelig noe jeg liker. Jeg vet det er mange gode konsepter, og jeg ønsker ikke å sette noen arrangement fremfor andre. Men uansett så har jeg stor sans for arrangører som tenker litt annerledes, jeg kan bare komme på en annen festival som er i nærheten av God Nok-festivalen – hva angår program og innhold. Men det finnes sikkert mange som jeg ikke vet om, men uansett ser jeg på opplegget deres som ganske så unikt og ikke minst viktig. La oss ta en titt på hva de driver med, jeg er ganske sikker på at det er flere enn meg som liker dette. Og det kanskje mest viktige, er at tema for festivalen, er noe som angår oss alle i større eller mindre grad.

Arrangert to ganger

Dette er et ganske så nytt arrangement, som første gangen ble arrangert sommeren 2016. Den andre utgaven av festivalen ble arrangert sommeren 2018, begge gangene på den flotte Engeløya i Steigen.

Bredt program

Man kan i aller høyeste grad, si at God Nok-festivalen er en aktiv festival. Her finner man alt fra musikk, teater, lokalprodusert mat, padling, kaltring, dans, fisking og toppturer. Jeg tror nok alle kan finne noe de liker, når man ser på programmet til denne festivalen.

Inspirasjon og kunnskap

Det at festivalen har et bredt og variert program, er jo spennende nok i seg selv. Men det som gjør den unik, er kombinasjonen de har med foredrag, workshops og dialog – sett i forhold til navnet på festivalen. Hva betyr det å være god nok? Dette er nok et spørsmål, som dessverre er mer og mer aktuelt i dagens samfunn. Festivalen er ment å være en motvekt til det man ofte treffer på i hverdagen, hvor det sosiale presset stadig blir tøffere og tøffere. Dette gjelder spesielt for barn og ungdom, som stadig og i økende grad føler at de ikke strekker til. Det å sette fokus på dette, og gjøre oss alle mer bevisste på problemet – er noe som så absolutt er på sin plass og tjener hele samfunnet vårt. Men på festivalen er det enkeltmennesket, som settes i sentrum. Her er alle like, og sosialt press er noe som ikke eksisterer. Det er som de selv sier «God Nok – festivalen er en motvekt til det sosiale presset mange føler».

Inspirasjon og kunnskap

 

Daglig nye tema

De er nye forelesere hver dag, som belyser forskjellige tema – knyttet til det å mestre livet, uten å nødvendigvis å innfri alle forventninger hele tiden. Forventningene er ofte knyttet opp mot det å være vellykket, i alt man gjør og foretar seg. Hvordan lære seg å takle slike forventninger? Ja det kan man få hjelp til på God Nok-festivalen.

Refleksjon mer enn svar

Mye er lagt opp til refleksjoner rundt tema, for det finnes ikke noen fasitsvar. Vi har alle forskjellige parametere å jobbe ut fra, men målsettingen er at man ikke trenger å være vellykket i alt man foretar seg – for du er tross alt god nok allerede.En spennende, nyttig og lærerik festival, kombinert med vakker natur!