Knut Hamsun I

Salten-distriktet blir ofte forbundet med Knut Hamsun, dette er jo riktig og forståelig. Han levde deler av sitt liv her, selv om han opprinnelig kommer fra et helt annet område av landet. Knut Hamsun er en forfatter med tyngde, og han var aktiv forfatter i mer enn 70 år av livet sitt. Det er mye som kan sies om Knut Hamsun, men at han var en dyktig og til tider en kontroversiell forfatter-er det liten tvil om. Det som mange husker best med denne dyktige forfatteren, er hans sympatier med nazistene under krigen. Men for de som virkelig kjenner Knut Hamsun og hans verker, så var han så mye mer enn dette.

Født i Lom/Vågå 4.august 1859

Det hersker tvil om Knut Hamsun, ble født i Lom eller Vågå. Men det som er mest brukt, og sett på som riktig er Lom.

Kirken som Knut Hamsun ble døpt i den 28.9.1859, var Garmo stavkirke. Denne kirken er i dag å finne på Maihaugen ved Lillehammer. Allerede som treåring så flyttet Knut Hamsun fra Lom, huset han bodde har i dag navet «Hamsunstugu» Huset ligger på gården Garmostrædet, som det het på den tiden.

 

Flytter nordover

Han flyttet nordover sammen med sin familie, og de valgte å bosette seg på Hamarøy og stedet Hamsund. Det opprinnelige navnet hans var Knud Pedersen, men han tok senere navnet Hamsun til sitt etternavn.

Flyttet fra foreldrene som 9-åring

Han var ikke gamle gutten, da han flyttet inn til sin onkel. Årsaken til at han flyttet, er ikke kjent. Men onkelen var ikke noe snill mann, Knut Hamsun trivdes svært dårlig. Det som kjennetegnet hans onkel, var strenghet, religion og trangsynthet.

Dette passet dårlig for Knut Hamsun, som flere ganger forsøkte å rømme fra sin onkel. Som 14-åring klarte han endelig å komme seg vekk, etter fem år som sikkert ikke var av de beste i hans liv.

Tilbake til Lom

Dagens skolegang i Norge anno 2018, lyder på 190 skoledager hvert år. Knut Hamsun sluttet i 1874, da hadde han 252 skoledager i sitt vitnemål. Veien videre bar sørover, tilbake til sin fødebygd Lom.

Hans gudfar ble neste havn, i Knut Hamsun sitt foreløpige unge liv. Siden gudfaren drev landhandel på Garmo, fikk Knut Hamsun jobben som krambugutt hos han.

Starten på den voksne liv

Det sies jo at man er voksen, etter man har blitt konfirmert. Det var nok tilfelle i 1874, en sen høstdag i oktober var han blitt en voksen mann i Lom stavkirke.

Et variert og omflakkende liv

Han prøvde seg innen mange forskjellige yrker, alt fra lærer, veiarbeider, skomaker og handelsbetjent. Men det var også på denne tiden han kom med sin første bok; Den Gaadefulde.

Boken ble ikke noen suksess, noe som blant annet medførte at Knut Hamsun flyttet sørover. Han flyttet nærmere bestemt til storbyen København, hans mål med å flytte var for å se om han kunne slå gjennom hos våre danske brødre.

Noen suksess ble det ei heller i København, så han vendte nesen nordover igjen til Norge etter en periode i Danmark.