Knut Hamsun Nobelprisvinner og naturelsker

Jeg slutter aldri å bli imponert over hva noen får ut av livene sine, det er på en måte fjernt og uvirkelig for oss andre. Ja i alle fall er det slik for meg, når man ser tilbake på hva noen klarer å oppnå i løpet av et liv. Men på den annen side, så har dem alle sammen sitt å stri med. Når det gjelder Knut Hamsun, så er det ikke noen tvil om at livet hans var innholdsrikt. Men han hadde både oppturer og nedturer, og Knut Hamsun måtte jobbe hardt for å oppnå målene sine. Det at han ble tildelt Nobelprisen, var nok overraskende både for han selv og mange andre.

Markens grøde

Det var romanen Markens grøde, som gjorde at Knut Hamsun mottok Nobelprisen i 1920. Markens grøde ble utgitt i 1917, og tre år senere blir han beæret med selveste Nobelprisen for dette mesterverket. Han ble også nominert til prisen i 1919, men måtte da se seg slått av den sveitsiske forfatteren Carl Spittelers. Det var ikke noen tvil om, at det var Markens grøde som lå til grunn for prisen han fikk. Nobelkomiteens formann Harald Hjärne, la ikke skjul på at det ene og alene var Markens grøde – som var vurdert i forhold til prisutdelingen. Det kunne kanskje være naturlig at også andre av Hamsuns verker, ville bli vurdert og tatt med i betraktning – men det skjedde altså ikke.

Stockholm 10.desember 1920

Selve prisutdelingen fant sted i Stockholm, den 10.desember 1920, og det var en ydmyk Knut Hamsun som samme kveld holdt en takketale i den svenske hovedstaden. Det sies at det ble en lang fest ut i de sene nattetimer, og selve festen foregikk på ærverdige Grand Hotel Stockholm.

Naturen spiller en viktig rolle

Naturen spiller en viktig rolle

Det er ikke noen tvil om at naturen, var viktig for Knut Hamsun. Dette er lett å observere, spesielt i Pan og Markens grøde. Han skildret ofte naturen, i kontrast til det kulturelle. Det at Hamarøy og sikkert også Gudbrandsdalen har påvirket han, hersker det nok liten tvil om. Men også Amerika er nok noe som påvirket han mer, enn det både han selv og andre var klar over.

Emosjonelle inntrykk

Det var nok med Knut Hamsun, som med mange av oss andre. Jeg tenker da på hvordan naturen gir oss en indre ro, og gjør oss i stand til å reflektere. Dette kommer nok best til uttrykk i Pan som ble utgitt i 1894, men også i Mysterier fra 1892.

Nærhet mellom mennesket og naturen

Det gudommelige er ganske tydelig i Knut Hamsun sine romaner og dikt, når han skal skildre naturen. Han er ganske tydelig på dette, både i Markens grøde og Pan. Det gudommelige nærværet, er noe som han opplever i møte med naturen. Dette er han dyktig på å ord sette, nettopp i de to nevnte verker. Knut Hamsun gav ut kun èn diktsamling, den heter Det Vilde Kor. Her handler det meste om, opplevelsen av nærheten mellom naturen og mennesket. Diktene Gravsted og Skjærgårdsø, er nok de beste eksemplene i så måte.