KULTUR

Hva er kultur? Kultur er et mye brukt uttrykk men som er meget vanskelig å definere og som kan ha mange betydninger. Kultur brukes spesielt for å beskrive en menneskelig aktivitet i samfunnet. Kultur i denne sammenhengen er som oftest en samling av et samfunns eller en gruppe menneskers åndelige og eller materiell virksomhet oppnådd over en periode. Dette blir da nesten å betegne som felles eie av den gruppen som er involvert, men så kommer det igjen an på hva det er mer spesifikt. Mulighetene er nesten like mange som du selv har ideer til her. En enkel definisjon av kultur kan være at kultur består av fem deler: Holdninger, sedvaner, ferdigheter, kunnskaper og ting (herunder natur, landskap. dyr, og den fysiske delen av andre mennesker) En slik definisjon gjør det nokså enkelt å fastslå hva som er «innenfor» og «utenfor» en kultur, spesielt når det er snakk om en delkultur («bindestrekskultur») som bondekultur, kystkultur, fotballkultur, kafékultur, bykultur og så videre.

Tilbake til det å definere kultur som omfatter menneskers åndelige eller materielle aktiviteter og utvikling, som igjen kan defineres i tre ulike grupper;

  1. Det kvalitative, verdiorienterte eller humanistiske kulturbegrepet.
  2. Det samfunnsvitenskapelige, kulturrelative eller beskrivende kulturbegrep.
  3. Det utvidete eller kulturpolitiske kulturbegrepet.

Forskjellige betydninger

Begrepet kultur er omfattende og kan brukes med forskjellige meninger i mange ulike sammenhenger. Ofte i sammensatte ord for å beskrive den konkrete kulturen mer direkte. Så som f.eks.; bondekultur, kystkultur, fotballkultur, kafékultur, bykultur og så videre.

På begynnelsen av 1950 tallet fant forskere frem til over 160 forskjellige definisjoner brukt i engelsk litteratur. Og det var garantert sikkert det samme i Norge men kanskje med lokale variasjoner. Disse tolkningene er da igjen avledet og peker mot de tre vanlige måtene og definere ordet på; (disse definisjonene er hentet direkte ut fra Wikipedia)

Kultur kan bety å dyrke jord, skog, planter, hav og annet. (1)

Kultur brukes også om avlsarbeid, for eksempel oppdrett av fisk eller å reindyrke bakterier og andre organismer. (1)

Kultur kan mer spesielt omfatte et spesielt samfunns utviklingstrinn. (1)

Kultur brukes dessuten som en samlebetegnelse på et enkeltmenneskes eller et samfunns materielle og åndelige utvikling, både tankeinnholdet, foredlingsprosessen og selve resultatet. (2)

Kultur kan også være noe en gruppe mennesker har felles til forskjell fra andre grupper. (2)

Kultur kan i tillegg bety dannelse og fine manerer. (2)

Kultur er også mye brukt i sammenheng med kunst og musikk. Kunstutstillinger og konserter sees på som kultur, i og med at dette også er svært forskjellig fra land til land. (3)

(sitat slutt)

Ingen begrensning

Jeg er nesten helt sikker på at dersom man hadde gått sammen og skrevet ned alt som var av kulturer og kulturbegreper i dag igjen så ville listen blitt mye lenger enn de drøyt 160 ulike som forskerne fra for over 60 år siden. Verden har gått videre i store skritt på de årene og det har enda ikke stoppet selvfølgelig. Bare kikk en rask kikk mot internett og alt det har medført – det fantes ikke på 1950 tallet!