Kulturbegrepet – Fotball

Jeg husker at jeg tidligere, har prøvd meg på å forklare begrepet «Kultur» Jeg husker også veldig godt, at dette slett ikke er noen enkel øvelse. Men jeg prøver meg igjen, og denne gangen i en litt annen sammenheng og kontekst – enn ved forrige korsvei i møte med kulturen. Etter en del artikler hvor tema har vært kulturarbeidet i Salten-distriktet, så er det jo nærliggende å skrive litt om kultur generelt – og litt om bakgrunnen og historien til selve begrepet «Kultur» Vi skal senere jobbe oss gjennom enda mer, av den delen av Nordland fylke – som regnes for å være innenfor Salten-distriktet. Det er sikkert mange av dere som har lagt merke til min iver etter å skrive om Knut Hamsun, men dette har falt seg helt naturlig med tanke på hans tilknytning til distriktet vi jobber med.

Menneskelig aktivitet er det samme som kultur

Ja det er dette kultur i bunn og grunn handler om, aktiviteter som vi i fellesskap står for – som vi alle sammen ser på som felleseie. Kulturen tar for seg både den materielle og den åndelige virksomheten, til et samfunn eller en gruppe.Kulturen kan omfatte litteratur, kunst, opplysning, vitenskap og religion.Men kulturen er også å finne når det er snakk om normer, verdier og holdninger.Kultur består alltid av fem deler; ferdigheter, holdninger, sedvaner, kunnskap og ting. Inn under sistnevnte punkt, så inngår; mennesker, dyr, landskap og natur.

Delkulturer

Delkultur blir ofte også omtalt som «Bindestreks kultur» Eksempler på denne type kulturer er, kafékultur, fotballkultur, bykultur, kystkultur, bondekultur også videre. Vi lar det generelle rundt begrepet kultur ligge litt, vi skal besøke en organisasjon som virkelig bidrar når det kommer til kultur.

Delkultur

Bodø/Glimt

Jeg var så vidt det var innom delkulturer, og at fotball er en slik kultur. Fotballkulturen står sterkt mange steder i landet, og Salten er ikke noe unntak.Det var stort da Bodø/Glimt på 1970-tallet kom seg opp i den øverste divisjonen i norsk fotball. Dette var med på å styrke den nordnorske selvfølelsen, og verdien av det som skjedde er det ingenting som kan måle seg med.Når det kommer til Bodø/Glimt og miljøet som ble bygget opp rundt klubben, så strekker dette seg langt utenfor Salten-distriktet. Klubben var lenge hele landsdelen sin klubb, og dette var på en tid hvor ingen annen klubb fra den nordlige delen av landet – var å finne i toppserien.Den kulturen som dette resulterte i, var et sunnhetstegn både for spillere og supportere – ja for hele Nord-Norge vil jeg nok si. Samhold er nok et stikkord her, for Bodø/Glimt holdt på mange måter folk fra alle samfunnslag sammen. Det ble dannet en kultur som lever den dag i dag, selv om det med årene har dukket opp enda en klubb i toppserien – nemlig Tromsø.

Bodø/Glimt

Spillere fra hele Nord-Norge

Dette var på den tiden det var lokale spillere, også i toppfotballen. Bodø/Glimt hadde spillere fra Nordland, Finnmark og Troms, tenke deg hvilken identitetsmarkør klubben var – dette er fotballkultur slik vi ønsker å oppleve den.Praten rundt på arbeidsplassene i lunsjpausen, var naturlig nok om fotball og Bodø/Glimt – enten om man befant seg i Kirkenes, Bodø eller Brønnøysund.