Kultursamarbeid i Salten – noen eksempler

Tidligere skrev jeg litt om det flotte kultursamarbeidet, som kommunene i Salten-regionen står bak. Det er ikke noen tvil om at dette opplegget, er noe som gagner alle – også storkommunen Bodø. Jeg var litt inne på kulturtilbudet som heter «Filmfest Salten» Vi skal nå se litt mer på hva dette tilbudet, konkret går ut på – og hva som er formålet med avtalen. Vi skal også se på et samarbeid som fant sted, når Stormen Konserthus åpnet i november 2014. Jeg tror nok en del distrikter og regioner andre steder i landet, har en del å lære av dette som skjer med kultursamarbeidet i Salten.

Filmfest Salten

Som kommunene selv sier det, så er dette et breddetiltak som er rettet mot barn & ungdom – innen film og underholdning i Salten-regionen. Formålet med avtalen, er først og fremst å sikre mer økonomisk forutsigbarhet knyttet til filmfesten. Hvis jeg skal sette opp hva Filmfest Salten er, kan følgende punkter fortelle noe om hva den inneholder:

  • Filmkurs for 10.klassetrinn, inkludert lærere
  • Elevene står for filmproduksjonen
  • Filmutstyr til utlån
  • Det kåres vinnere innenfor syv kategorier
  • Filmene sendes inn elektronisk
  • Egen miljøpris
  • SMS-tjeneste hvor publikum kan stemme frem vinner av Folkets pris
  • Filmfremvisning i Fram Kino
  • Cirka 1000 elever deltar årlig
  • Høytidelig prisutdeling som skjer på en galla med gjester og underholdning

Musikalen Salt-Stæmma

Vi skal tilbake til 2014, da Bodø åpnet sitt flotte og nye konserthus – Stormen konserthus. Jeg har tidligere skrevet litt om dette flotte bygget, og litt om hvilke tilbud som finnes mellom husets fire vegger.

Musikalen Salt-Stæmma

Gave fra Salten Kultursamarbeid til Stormen Konserthus

Det ble tidlig klart at man ønsket å gi en gave til konserthuset, i anledning åpningen av det flotte anlegget – som regionen har ønsket seg lenge.Gaven bestod av en musikal som ble fremført av barn og ungdom, i alderen 10-20 år. Det som var en av fordelene ved å gjennomføre dette i regi av Salten Kultursamarbeid, var at det ble mulig å lage en omfangsrik og gedigen sceneproduksjon – som ikke hadde vært mulig for hver enkelt kommune å gjennomføre hver for seg.En annen samarbeidsfordel, var at det ble mulig å gi en forestilling hvor alle kunstarter var representert – noe som også hadde vært en umulighet ellers. Dette fordi ikke alle kulturskolene i distriktet, har bredt nok tilbud hver for seg.

Mange tilbud og tiltak

Vi skal avslutte for denne gang, men jeg er ganske så sikker på at det ikke er siste gang vi får høre om Salten Kultursamarbeid. Videre håper jeg også andre kan lære av det som skjer i Salten, for jeg tror det er mye man kan lære av måten de jobber og tenker på. Tidligere skrev jeg litt om den Kulturelle Spaserstokken, dette er også et prosjekt som skjer i regi av Salten Kultursamarbeid.

Skriveglede

Dette er et spennende prosjekt, som vi skal se nærmere på senere. Jeg er ganske sikker på at de fleste av dere vil finne dette lærerikt og nyttig – det er i alle fall erfaringene de har gjort i Salten.