MANGE MULIGHETER TIL STØTTE FOR KULTUR

Alle store byer har kulturtilbud i mange varianter – så også i alle byer i steder som beregnes inn i Salten området. Listen er lang over de tilbud som eksisterer. Noe som også er ganske vanlig er kulturpriser for gode prestasjoner eller utmerkelser. Spesielt kanskje til yngre mennesker som en slags inspirasjon til videre oppfølging av det arbeidet de legger ned. Og stipender finnes det også mange av med samme hensikt.

Stipender og legater

Det er mange måter få støtte til driften av sitt arbeid dersom man driver f.eks. kulturarbeid med barn og unge. Mange flere muligheter enn man er klar over er min erfaring. Dersom man søker eller leter litt etter slike ting så kommer det ofte opp saker og ting man aldri har hørt om eller trodde var mulig. Så dersom du trenger støtte til noen form for f.eks. kulturarbeid, så søk på internett og spør i kommunen der du bor om hva som finnes og hva som er mulig.

Bodø kommune deler ut opp til 3 stipendiater til unge talenter innenfor alle kulturfelter. Kulturstipendet er ment som et utviklingsstipend. Ordningen har blitt iverksatt for å stimulere til kulturell aktivitet i Bodø kommune.

medlemsfordel_legater_stipender

Legater finnes det garantert også om man bare leter litt. Det finnes jo en håndbok som utgis hvert år her. Bodø kommune deler også ut hvert år en kulturpris til en person, forening eller institusjon som har sitt virke i, eller spesiell tilknytning til Bodø kommune. Denne prisen er på 25 000 kroner.

Kulturtilbud

Kulturtilbudet i Bodø kommune er bredt, og kommunen er ganske flink til å støtte opp rundt mange av de som tar initiativ til å gjøre noe i kommunen. Det finnes flere tilskuddsordninger for kultur i kommunen, så dersom økonomi er årsaken til at du ikke kan arrangere eller gjennomføre hva du hadde planer om så søk på kommunens hjemmesider. Støtte til barne- og ungdomsarbeid har prioritet. Og det deles inn i to forskjellige grupper; Driftsstøtte til kulturelle og sosiale formål og støtte til kulturelle prosjekt og arrangement.

Informasjon om mye av dette jeg nå har skrevet om finner man på sidene til Bodø kommune. Det er enda flere muligheter enn hva jeg har nevnt, men jeg ville bare belyse at mulighetene er mange bare man tar jobben og leter seg frem.

bodo_kommune_1280_400_c1

Informasjon om kultur

Mange bruker unnskyldningen at de ikke kjente til eller kjenner til at det eller det skulle skje eller at det pågår. Dette fordi de mangler den siste «skotuppen der bak» for å komme ut av sofaen! Mange kommuner og byer i dag samarbeider om informasjonen ut til publikum. Og dette ble mye enklere selvfølgelig etter at internett gjorde sitt inntog for fullt.  Da var det enkelt å sette sammen en web-side og spre førstehånds informasjon raskt via disse sidene. Mange kommuner er flinke til slikt, mens mange igjen mangler både initiativ og midlene til å gjøre det. Alt koster penger i dag!

Men min mening er at dersom man først har fått en slik informasjons-side, så kan den benyttes slik at den nesten «forsørger» seg selv f.eks. med reklame. Bare så det er sagt – Bodø kommune ser ut til å være av de kommunene som benytter internett flittig for å få ut informasjon om kulturarrangementer!