Noen tilbakeblikk på Nord-Norge i gamle dager

Kultur og kulturlivet er ofte preget av hva som skjedde langt tilbake i tid, slik sett kan man jo si at kultur og historie er nært knyttet til hverandre. Siden det er vi mennesker som skaper og former kulturen, så er det jo også slik med historien – at den stort sett skapes av oss mennesker. Vi skal nå ta en rask runde, innom forskjellig hendelser i Nord-Norge tilbake på 1600-tallet og fremover. Mye av den gamle historien, er så fjern fra oss så man tviler på om det virkelig kan være sant. Men det er den, og det er også ofte svært godt dokumentert det hele. En person som den dag i dag setter preg på kulturlivet vårt, er uten tvil dikteren og presten Petter Dass – etter hvert blir litt om han også på denne siden.

Heksejakt på 1600-tallet

I nesten hele Europa var det heksejakt og den velkjente brenning av hekser var i full gang. Om vi tenker på Salten-distriktet, var det to kjente heksejakt episoder som fant sted. Begge disse episodene utspant seg i Bodø, og nærmere bestemt på øyene vest for byen og en episode fra Beiarn. Men når vi se på hele Nordland fylke, så var det en del heksejakter. Når heksene skulle brennes skjedde det ved Bodin kirke, dette fordi at Bodin på den tiden var administrasjonssenter i Salten.Dette er nok den mest kjente heksejakten vi kjenner til fra Salten, og den fant sted i 1614-1615. Mallens Nilsdatter ble anklaget for hekseri, og hun bodde sammen med ektemannen sin på Beiskøya sin sørlige del.

Heksejakt på 1600-tallet

Når man leser at tortur fant sted i Norge, er det nesten så man ikke tror det. Det er jo slikt som skjer andre steder i verden, og ikke vår egen. Men tortur var faktisk ikke sjelden for mange år tilbake, det skal vi se nærmere på nå. Hva den konkrete anklagen mot henne inneholdt, er det ikke noen dokumentasjon på. Hennes dødsårsak fra 1615 er heller ikke kjent, men det sies at hun døde av skadene hun ble påført som følge av tortur under avhør. Det er flere episoder og hendelser av større og mindre omfang, som tar for seg trolldom i Salten-distriktet – men det kan være at vi tar disse opp ved en senere anledning.

Hungersnød

Vi fortsetter til 1700-tallet, og på 1740-tallet kom hungersnøden til landsdelen. Men katastrofen kunne faktisk vært enda større enn det den ble, om ikke staten hadde sendt store mengder korn nordover fra den sørlige delen av landet. Men når vi kommer til 1800-tallet og særlig den siste delen, så er det lysere tider og folket kunne nyte godt av blant annet den industrielle revolusjon. Også fisket og klima ble bedre på denne tiden, så nå gikk ting den rette veien i Salten. Vel det var nok alt vi rakk i denne omgang, men det er bare å vente til vi tar for oss mer Salten-historikk og kultur om ikke lenge.