Nordmenn har en kultur for friluftsliv

Det er kanskje ikke så merkelig at vi elsker å ferdes i skog og mark, med det landskapet og den flotte naturen vi omgir oss med. Men det er nok ikke alltid vært slik, tidligere ble nok skogen og fjellet brukt mer til nytteaktiviteter for å overleve – som jakt og fiske. Dette er også noe vi driver med den dag i dag, men ikke for å overleve slik som i tidligere tider. Når det kommer til det å gå seg en tur, er det uten tvil det som troner på toppen av aktivitetslisten vår. Vi skal se litt mer på hvordan de forskjellige aktivitetene fordeler seg, og hvem av oss som er flinkest til å komme oss ut i naturen.

Turer med alle distanser

Godt over 80 prosent av oss, har i løpet av det siste året vært ute på kortere turer på fjellet, skogen eller nærområdet der vi bor. Nesten 70 prosent har tilbakelagt mer enn 25 turer, innen den samme perioden. Av disse så viser det seg at omtrent halvparten, også hadde tatt seg lengre fotturer. Hva som her er skillet mellom korte og lange turer, sier ikke undersøkelsen noe om. Tallene er hentet fra en levekårsundersøkelse gjennomført i 2017, så tallene er ikke helt nye men heller ikke veldig gamle. Det at vi nordmenn er så glade i å gå på ski, kan virke som ikke helt stemmer lenger. For den samme undersøkelsen viser at cirka ¼ del av oss, hadde vært ute på skitur i løpet av 12 måneder.

Friluftsaktiviteter

Friluftsaktiviteter

Det finnes jo mange andre ting vi kan gjøre ute, enn det å gå tur eller spenne på oss skiene. Undersøkelsen har også kartlagt slike aktiviteter, og her kommer noe av resultatene som fremkom. Hest er jo en populær hobby i Norge, men det er faktisk kun 4 prosent som har lagt rideturen ut i naturen. Jakt er ikke veldig mye høyere, med sine 7 prosent – et tall som overrasker meg litt. I alpinbakken er vi også noe mindre aktive, enn det jeg trodde var tilfelle. Det er kun 21 prosent som har bedrevet denne type aktivitet, og her ligger også telemarkski og snowboard i tallene.

Sykkel- og bærturer nesten likt

Sykkel er jo noe som stadig blir mer populært i Norge, og godt over 30 prosent tok med seg sykkelen til skogs eller på fjellet, omtrent det samme tallet viser seg når det kommer til sopp- og bærplukking. Fisketurer må også sies å være ganske populært, med sine drøye 40 prosent. Men de fleste fisker nok fra land, for det er bare litt over 20 prosent som har vært i robåt, kajakk eller kano. Det finnes også andre måleparametere i undersøkelsen, men jeg kan ikke gå inn på alle sammen i denne sammenheng. Men jeg tror jeg har dekket de største, og vi kan nok si at vi nordmenn har en god kultur knyttet til friluft. Tallene er ganske like, men menn er i litt flertall når det kommer til lengre fot- og skiturer. Men damene er litt mer aktive når det kommer til sopp- og bærturer, men også her er tallene ganske like.