Finn rytmen sammen med Salten Kultursamarbeid

Når vi snakker om rytmer i denne sammenheng, er det selvsagt rytmen av Salten det er snakk om. Første gang de arrangerte Kulturnatt, var dette tema gjennom musikkformen Stomp. Det er ikke sikkert alle vet nøyaktig hva musikkformen Stomp er, men jeg kan gi noen stikkord; Søppelkasser, felger og koster. Jeg tenker da at noen av dere, ser for dere hva jeg mener. Det er rett og slett snakk om, å lage musikk og rytmer ved hjelp av de nevnte elementene. Personlig synes jeg dette er en flott, og ikke minst improvisert måte å lage musikk på. Her er det bare fantasien som setter begrensninger. Les mer

Kultursamarbeid i Salten – noen eksempler

Tidligere skrev jeg litt om det flotte kultursamarbeidet, som kommunene i Salten-regionen står bak. Det er ikke noen tvil om at dette opplegget, er noe som gagner alle – også storkommunen Bodø. Jeg var litt inne på kulturtilbudet som heter «Filmfest Salten» Vi skal nå se litt mer på hva dette tilbudet, konkret går ut på – og hva som er formålet med avtalen. Vi skal også se på et samarbeid som fant sted, når Stormen Konserthus åpnet i november 2014. Jeg tror nok en del distrikter og regioner andre steder i landet, har en del å lære av dette som skjer med kultursamarbeidet i Salten. Les mer

Salten kultursamarbeid

Om man skal ha et godt og bredt tilbud, er ofte løsningen samarbeid på tvers av kommunegrenser. Dette kan gjelde innenfor mange felt og sektorer, og vi vet jo alle hva man ønsker fra sentralt hold. Les mer

God Nok-festivalen – program & lokasjon

Dette er den tredje artikkelen jeg skriver om God Nok-festivalen, og jeg kunne sikkert skrevet en hel del flere. Begrunnelsen min for å si dette, er at jeg virkelig har sansen for opplegget som God Nok-festivalen står for. Det at noen tar initiativ og arrangerer en så viktig festival, ja det er ikke annet enn fantastisk – og ikke minst veldig viktig. Det er mange flotte mennesker som daglig sliter med selvbildet, helt uten noen som helst reell grunn til det. Dagens samfunn er flott på mange måter, men det er uansett for mange som havner utenfor. Stadig press fra mange kanter, med skyhøye forventninger både fra andre og fra seg selv – er noe som vi mennesker ikke har godt av over tid. Les mer

God Nok-festivalen – Artister 2018

Jeg skrev tidligere om denne flotte, og ikke minst viktige festivalen på Engeløya. Denne gangen tenkte jeg å se litt mer detaljert, på fjorårets artister og program. Som jeg allerede nevnte i forrige artikkel, har God Nok-festivalen foreløpig bare blitt arrangert to ganger tidligere. Les mer

God Nok-festivalen – Intensjoner og opplegg

Er det en festival som har det meste innbakt i programmet, må det være God Nok-festivalen. Jeg kjenner etter hvert til mange typer festivaler, og konseptet til God Nok-festivalen – er virkelig noe jeg liker. Jeg vet det er mange gode konsepter, og jeg ønsker ikke å sette noen arrangement fremfor andre. Men uansett så har jeg stor sans for arrangører som tenker litt annerledes, jeg kan bare komme på en annen festival som er i nærheten av God Nok-festivalen – hva angår program og innhold. Men det finnes sikkert mange som jeg ikke vet om, men uansett ser jeg på opplegget deres som ganske så unikt og ikke minst viktig. La oss ta en titt på hva de driver med, jeg er ganske sikker på at det er flere enn meg som liker dette. Og det kanskje mest viktige, er at tema for festivalen, er noe som angår oss alle i større eller mindre grad. Les mer

Troilltampen

Når man går inn for å sjekke ut hva som rører seg, i et distrikt eller i ei bygd – er det nesten utrolig hva som dukker opp. Det skjer alltid mye mer enn det man først observerer, ja selv de mest stille og rolige bygdene – kan yre av liv når man kommer litt «under huden» på samfunnet og folkene som bor der. Jeg sikter nå først og fremst til kulturlivet, og som vi alle vet så kan jo kultur være så mangt. Jeg tok et sveip over Salten-distriktet, for å se hva som dukket opp av stort og smått. Musikkfestivaler er alltid spennende, og festivalen vi nå skal bli litt bedre kjent med – har en ganske så spesiell bakgrunn. Jeg synes derfor at musikkfestivalen Troilltampen, fortjener litt oppmerksomhet og drahjelp. La oss dra på festival folkens! Les mer

Forskjellige kulturer

På lik linje med de fleste steder i Norge, så har også Salten og Nordland mange forskjellige kulturer i sitt distrikt. Les mer

Utstillingen på Hamsun senteret – mennesket Knut Hamsun

Det å kunne presentere en person som Knut Hamsun kan for noen sikkert by på mange utfordringer. Hovedoppgaven til Hamsun senteret, er nettopp dette med å la oss bli bedre kjent med mennesket og forfatteren Knut Hamsun. Les mer

Knut Hamsun Nobelprisvinner og naturelsker

Jeg slutter aldri å bli imponert over hva noen får ut av livene sine, det er på en måte fjernt og uvirkelig for oss andre. Ja i alle fall er det slik for meg, når man ser tilbake på hva noen klarer å oppnå i løpet av et liv. Les mer