Salten kultursamarbeid

Om man skal ha et godt og bredt tilbud, er ofte løsningen samarbeid på tvers av kommunegrenser. Dette kan gjelde innenfor mange felt og sektorer, og vi vet jo alle hva man ønsker fra sentralt hold. Jeg tenker så klart på sammenslåing av kommuner, men det er ikke det dette skal handle om. Samarbeid og sammenslåing av kommuner, er jo to ganske så vidt forskjellige tema – og jeg skal ikke utdype hva jeg personlig mener i den debatten. Men at samarbeid har mange fordeler, det er det ikke noen tvil om i alle fall. Innen kultur som vi nå skal snakke om, er i alle fall samarbeid noe man kan dra mange fordeler av. Tilbudet blir ofte mye bedre, og ikke minst blir det ofte rimeligere også. Salten er flinke på dette, og vi skal nå se litt på hvordan dette er organisert.

En samlet kulturregion

Bærende elementer i arbeidet og kulturtilbudet som tilbys i Salten, er tradisjon, opplevelse og tilhørighet. Dette er grunnpilarene som skal gå som en rød tråd, gjennom kulturtilbudet som er i regi av Salten kultursamarbeid.

Bodø er storebror

Bodø er den desidert største kommunen i Salten, og en betydelig bidragsyter til at regionen opplever vekst i folketallet. Men om man ser hele regionen under ett, finner vi et variert og mangfoldig arbeidsliv, og ikke minst næringsliv. Videre har regionen et stort utvalg og mangfold innen natur og kultur, dette er verdier som også Bodø får tilbake igjen – av de mindre kommunene i Salten.Jeg tenker at de alle sammen har sine styrker, og kvaliteter – som de altså gjennom kultursamarbeidet, kan trekke både erfaringer og opplevelser ut fra. Det er vel dette man også kan kalle for et «Vinn-Vinn samarbeid» Med andre ord akkurat slik det bør være, og det virker som de får til dette godt i Salten.

Fellesprosjekter

Fellesprosjekter

Det er ansatt en medarbeider som utelukkende jobber med fellesprosjekter, denne personen jobber på vegne av alle kommunene som er med i kultursamarbeidet; Bodø, Beiarn, Gildeskål, Fauske, Saltdal, Meløy, Sørfold og Steigen. Kultursamarbeidet jobber bredt med utvikling, og skal legge til rette for erfaringsutveksling, kunnskapsdeling og ikke minst kompetanseheving. Hver kommune har sin egen kulturleder, som så klart er å finne i dette nettverket.I tillegg til samarbeidet på tvers av kommunegrensene, jobber de også ut mot eksterne samarbeidspartnere – både på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå.

Konkrete tiltak som Salten Kultursamarbeid jobber med

Filmfest Salten er nok det største og viktigste tiltaket, rettet mot barn og ungdom i regionen. Vi skal se nærmere på Filmfest Salten, og noen andre tilbud som man finner innen kultur – hvor kultursamarbeidet har vært en viktig faktor for å få det på plass. Dette kommer det mer om senere!

Kulturtilbud krever engasjement

Jeg har selv erfart mer enn en gang, hvor viktig det er at kommunene har dedikerte og dyktige medarbeidere. Jeg tenker nå i første omgang på de som jobber som kulturledere, om man har en engasjert og motivert kulturleder – ja da vil man kunne få til mye både lokalt og regionalt.