SALTEN

Salten er nesten som et fylke i fylket. Det ligger i Nordland og består av 8 kommuner eller 6 kommuner og 2 byer – Bodø og Fauske. De seks andre er Steigen, Sørfold, Gildeskål, Hamarøy, Saltdal og Beiarn. Hele distriktet hadde nesten 75 000 innbyggere i starten av 2015, fordelt på 10 387,77 km2.

Salten ligger sentralt i Nordland, og er samlet sett den største” næringslivsmotoren” i fylket. Salten er også et betydningsfullt knutepunkt både for Nordland og Nord-Norge, noe som også gjenspeiles i funksjoner som høyere utdanningstilbud, sentralsykehus, fylkeskommunale og statlige tjenester, samt ulike tjenesteytende virksomhet for øvrig. Bodø er Nordlands viktigste kommunikasjonssenter, og utgjør sammen med Fauske knutepunkter på nasjonale transportlinjer både når det gjelder båt, jernbane, vei- og lufttrafikk. Salten har mye ren og variert natur, store kraftressurser og mineralressurser, variert næringsliv og et rikt kulturliv.

Historisk har Salten suksessivt vært et eget fylke, len og fogderi, som alle inkluderte Ofoten.

hinternobls-und-salten-wanderung-jenesien-bozen-und-umgebung-suedtirol

Salten er åtte kommuner:

Nummer Kart Våpen Navn Adm.senter Folketall Areal
1804  1  img1 Bodø Bodø 50 488 1 395,25
1838  2  img2 Gildeskål Inndyr 2 043 664,65
1839  3  img3 Beiarn Moldjord 1 034 1 221,76
1840  4  img4 Saltdal Rognan 4 700 2 216,17
1841  5  img5 Fauske Fauske 9 604 1 209,58
1845  8  img6 Sørfold Straumen 1 963 1 637,73
1848  6  img7 Steigen Leinesfjord 2 543 1 009,08
1849  7  img8 Hamarøy Oppeid 1 824 1 033,55

Kommuneinndelingshistorikk

 • 1838: Området inndeles i kommunene Bodin, Bodø, Folden, Gildeskål, Hamarøy, Saltdal, Skjerstad og Steigen.
 • 1853: Beiarn utskilles fra Gildeskål.
 • 1887: Folden deles i Sørfold og Nordfold-Kjerringøy.
 • 1900: Leidingen (fra 1910 kalt Leiranger) utskilles fra Steigen.
 • 1904: Fauske utskilles fra Skjerstad.
 • 1905: Nordfold-Kjerringøy deles i Nordfold og Kjerringøy.
 • 1964: Leiranger og Nordfold innlemmes i Steigen, og Kjerringøy innlemmes i Bodin.
 • 1968: Bodin innlemmes i Bodø.
 • 2005: Skjerstad innlemmes i Bodø.

Administrative inndelinger

 • Distriktet inngikk i det tidligere Salten fogderi sammen med Ofoten.
 • Kommunene samarbeider interkommunalt i Salten regionråd sammen med Meløy.
 • Distriktet inngår i domsmyndighetsområdet til Salten tingrett, unntatt Hamarøy som tilhører Ofoten tingrett, begge under Hålogaland lagdømme.
 • Bodø og Gildeskål omfattes av Bodø domprosti, Beiarn, Saltdal, Fauske, Sørfold og Steigen omfattes av Salten prosti, og Hamarøy omfattes av Ofoten prosti, alle under Sør-Hålogaland bispedømme i Den norske kirke.

Befolkningsutvikling

Tabellen viser befolkningsutviklingen i Salten i årene 1769-2001 basert på kommunegrensene fra 2002 og prognose for anslått folketall i 2040.

Kommuner 1769 1801 1855 1900 1950 2001 2040
Bodø 2 611 3 126 4 199 12 118 18 522 42 798 62 237
Gildeskål 1 290 1 568 2 124 4 154 4 756 2 277 1 975
Beiarn 630 766 1 038 1 790 2 199 1 256 837
Saltdal 804 925 1 694 3 172 4 758 4 863 4 316
Fauske 1 517 1 812 2 278 4 760 8 036 9 620 9 541
Sørfold 673 1 302 1 662 2 700 3 373 2 287 1 837
Steigen 1 595 2 219 3 007 4 934 5 133 2 904 2 308
Hamarøy 1 192 1 362 2 048 3 075 3 343 1 929 2 290
Salten 10 312 13 080 18 050 36 703 50 120 67 934 85 341