Saltsei del 2

På spørsmål om hva de synes om å forsøke å holde liv i en over 200 år gammel tradisjon så svarer mattilsynet at deres jobb er å sikre produksjonen av trygg mat – ikke synse og mene noe mer rundt dette.

Her kommer fortsettelsen av denne saken som var opp i media i 2014:

Rar regel

Reglene er litt merkelige her. Det er lagd unntaksregel for produksjon med ubløgget fisk for å dekke opp nettopp spesielle mattradisjoner. Men saltseien bommer man altså på. Hvilken type fisk denne regel er myntet på kunne ikke Mattilsynet svare på. De som sjekket dette kom til at det måtte gjelde juleansjosen, brisling på boks. Men disse er ikke omfattet av den samme regelen og bestemmelsen.

Salter selv

Kjært barn har mange navn – Saltsei, spekesei, gammelsei, gammelsaltet sei eller rødsei er kjente navn på denne fisken. Og det vill være meget ille dersom dagens unge ikke skulle kunne få oppleve en lokal 200 år gammel tradisjon. Ferdigmat er nok sikkert vel og bra det – men de unge kan da ikke bare leve på den slags? Vi vil da fortsatt ha fisk på middagsbordene rundt omkring i lendet vel?

Det er vel hevet over enhver tvil om at de aller fleste av dagen unge ikke blir opplært i gamle tradjoner og å lage mat fra grunnen av. Fastfood og halvfabrikata finner man i store mengder i butikkene i dag. Men skal man beholde en slik tradisjon så må man ha tålmodighet. Den beste saltseien er ikke klar før etter mellom 1 til 3 års lagring.

Håndverket med å lage slik mat har gått i arv fra generasjon til generasjon.

Fakta om Saltsei (gammelsalta sei)

  • Tradisjonsrik matrett fra Salten, men finnes i varianter mange andre steder i Norge
  • Småsei som fiskes først og fremst først på sommersesongen og lagres uten å bløgges
  • Mange navn – også kjent som rødsei eller spikkjesei
  • Saltseien er en minst 200 år gammel tradisjon
  • Sløyes etter ett døgn og legges i salttønner. Fisken skal ikke vaskes eller renskes
  • Lang produksjonstid – 1-3 år før fisken er klar til konsumering
  • Vannes ut før koking. Serveres med stekt bacon og gulrotstuing

Gledelige nyheter

Bare uken etter at dette var diskutert og tatt opp i media, så snudde Mattilsynet helt rundt. Nå kan man igjen produsere denne tradisjonsrike fisken. Men det vil vel sikkert ta noe tid før den kommer i vanlig salg igjen på grunn av produksjonstiden som jo er på flere år.

Strenge krav

Det løsnes litt på reglene her for å beholde en gammel mattradisjon, men det er fortsatt strenge krav til matsikkerheten.

Den nye regelen sier at fisken ikke må sløyes på vanlig måte, men det må dokumenteres at nettopp denne fisken skal til den produksjonen og at mattryggheten er ivaretatt.

Men de som vil produsere saltsei må ha tillatelse fra Mattilsynet for å gjøre dette. Så regelen om at all produksjon av fisk og fiskevarer skal være registrert og godkjent gjelder selvfølgelig fortsatt.

Gledelig å se at en offentlig instans kan gjøre endringer til det beste for alle.