Bodø med ny istid og hungersnød

Vi har nå arbeidet oss gjennom tusenvis av år, og gradvis opparbeidet oss økt kunnskap om Bodø og Salten-distriktet. Men jeg føler på sett og vis, at norgeshistorien også er blitt belyst. Det er jo slik at når man tar for seg en landsdel sin historie, så preges denne ofte av hva som har skjedd i landet forøvrig. Dette er […]

Bodø i Middelalderen

Jeg er ganske sikker på at jeg kommer til å ta for meg enda mer historie, etter jeg er ferdig med Bodø- og Salten-distriktet. Det er store lokale variasjoner når det gjelder hvordan mennesker levde på denne tiden. Det kan man jo på sett og vis si at det er i dag også, i alle fall om man sammenlikner by […]

Bodø fra Bronsealder til Jernalder

Når jeg sitter slik og fordyper meg i historie, så kjenner jeg på følelsen av hvor kort livene våre er. Når man ser ting i et virkelig langt perspektiv, så er jo ikke vår levetid spesiell lang. Men den har sant nok, økt betraktelig siden den tiden jeg nå skriver om. Fordypning i historie, gir også rom for refleksjoner. Jeg […]

Bodø fra den eldre Steinalder til Bronsealder

Jeg startet i forrige artikkel med å se på etableringen av Bodø by, sett i lyset av hvor viktig historie er i et kulturperspektiv – slik at man kan se helheten fra etableringen av byen og frem til i dag. Kultur handler egentlig om alt, om mennesker, livsgrunnlag, politikk, kriger, yrkesgrupper, sosiale lag, mellommenneskelige relasjoner, ja alt spiller inn hvordan […]

Bodø sin historie gjennom 200 år

De som kjenner meg vet at historie, er noe av det som opptar meg aller mest. Når jeg kommer til nye steder, er historien nesten mer interessant enn hva som skjer i nåtid. Noen vil sikkert si at dette kan bli feil, men det er jo ikke slik at jeg ikke klarer å leve i nuet av den grunn. Men […]

Bodø kan bli europeisk kulturhovedstad i 2024

Det å bli satt på kartet er i mange sammenhenger, viktig for byer og bygder. Norge er flink til nettopp dette, det være seg om det er innen kultur, sport, næringsliv eller i helt andre sammenhenger. Det at Norge som et så lite land som vi tross alt er, til stadighet fremhever seg internasjonalt – er jo ingen tilfeldighet. Vi […]

Kulturbegrepet – Fotball

Jeg husker at jeg tidligere, har prøvd meg på å forklare begrepet «Kultur» Jeg husker også veldig godt, at dette slett ikke er noen enkel øvelse. Men jeg prøver meg igjen, og denne gangen i en litt annen sammenheng og kontekst – enn ved forrige korsvei i møte med kulturen. Etter en del artikler hvor tema har vært kulturarbeidet i […]

Finn rytmen sammen med Salten Kultursamarbeid

Når vi snakker om rytmer i denne sammenheng, er det selvsagt rytmen av Salten det er snakk om. Første gang de arrangerte Kulturnatt, var dette tema gjennom musikkformen Stomp. Det er ikke sikkert alle vet nøyaktig hva musikkformen Stomp er, men jeg kan gi noen stikkord; Søppelkasser, felger og koster. Jeg tenker da at noen av dere, ser for dere […]

Kultursamarbeid i Salten – noen eksempler

Tidligere skrev jeg litt om det flotte kultursamarbeidet, som kommunene i Salten-regionen står bak. Det er ikke noen tvil om at dette opplegget, er noe som gagner alle – også storkommunen Bodø. Jeg var litt inne på kulturtilbudet som heter «Filmfest Salten» Vi skal nå se litt mer på hva dette tilbudet, konkret går ut på – og hva som […]

Salten kultursamarbeid

Om man skal ha et godt og bredt tilbud, er ofte løsningen samarbeid på tvers av kommunegrenser. Dette kan gjelde innenfor mange felt og sektorer, og vi vet jo alle hva man ønsker fra sentralt hold.

© 2021 Kulturi Salten