Er det en festival som har det meste innbakt i programmet, må det være God Nok-festivalen. Jeg kjenner etter hvert til mange typer festivaler, og konseptet til God Nok-festivalen – er virkelig noe jeg liker. Jeg vet det er mange gode konsepter, og jeg ønsker ikke å sette noen arrangement fremfor andre. Men uansett så har jeg stor sans for […]