Om man skal ha et godt og bredt tilbud, er ofte løsningen samarbeid på tvers av kommunegrenser. Dette kan gjelde innenfor mange felt og sektorer, og vi vet jo alle hva man ønsker fra sentralt hold.