Tidligere skrev jeg litt om det flotte kultursamarbeidet, som kommunene i Salten-regionen står bak. Det er ikke noen tvil om at dette opplegget, er noe som gagner alle – også storkommunen Bodø. Jeg var litt inne på kulturtilbudet som heter «Filmfest Salten» Vi skal nå se litt mer på hva dette tilbudet, konkret går ut på – og hva som […]