Nordlendinger

Denne artikkelen kommer til å ta for seg forskjellige sider, ved det å være nordlending. Altså ikke noe beskrivelse av hvordan de ser på seg selv, men mer en fluktig beskrivelse av nordlendinger som gruppe av mennesker, litt historie, litt geografi og kanskje til og med noen myter og sannheter om vi får plass til det. Det er ikke noen […]

Kulturell diffusjon

Kulturell diffusjon er spredning av kultur og sosiale aktiviteter fra en gruppe mennesker til en annen. Gjennom kulturell diffusjon utvides horisonter og folk blir mer kulturelle. For eksempel kan en kvinne som bor i Bodø kjøpe mala bønnekjede som brukes av buddhistiske munker for å fokusere på et pust eller mantra. Hennes bruk av disse perlene, produsert halvveis rundt verden, […]

Noen tilbakeblikk på Nord-Norge i gamle dager

Kultur og kulturlivet er ofte preget av hva som skjedde langt tilbake i tid, slik sett kan man jo si at kultur og historie er nært knyttet til hverandre. Siden det er vi mennesker som skaper og former kulturen, så er det jo også slik med historien – at den stort sett skapes av oss mennesker. Vi skal nå ta […]

Nordmenn har en kultur for friluftsliv

Det er kanskje ikke så merkelig at vi elsker å ferdes i skog og mark, med det landskapet og den flotte naturen vi omgir oss med. Men det er nok ikke alltid vært slik, tidligere ble nok skogen og fjellet brukt mer til nytteaktiviteter for å overleve – som jakt og fiske. Dette er også noe vi driver med den […]

© 2021 Kulturi Salten