Bodø sin historie gjennom 200 år

De som kjenner meg vet at historie, er noe av det som opptar meg aller mest. Når jeg kommer til nye steder, er historien nesten mer interessant enn hva som skjer i nåtid. Noen vil sikkert si at dette kan bli feil, men det er jo ikke slik at jeg ikke klarer å leve i nuet av den grunn. Men […]

Bodø kan bli europeisk kulturhovedstad i 2024

Det å bli satt på kartet er i mange sammenhenger, viktig for byer og bygder. Norge er flink til nettopp dette, det være seg om det er innen kultur, sport, næringsliv eller i helt andre sammenhenger. Det at Norge som et så lite land som vi tross alt er, til stadighet fremhever seg internasjonalt – er jo ingen tilfeldighet. Vi […]

Kulturbegrepet – Fotball

Jeg husker at jeg tidligere, har prøvd meg på å forklare begrepet «Kultur» Jeg husker også veldig godt, at dette slett ikke er noen enkel øvelse. Men jeg prøver meg igjen, og denne gangen i en litt annen sammenheng og kontekst – enn ved forrige korsvei i møte med kulturen. Etter en del artikler hvor tema har vært kulturarbeidet i […]

Finn rytmen sammen med Salten Kultursamarbeid

Når vi snakker om rytmer i denne sammenheng, er det selvsagt rytmen av Salten det er snakk om. Første gang de arrangerte Kulturnatt, var dette tema gjennom musikkformen Stomp. Det er ikke sikkert alle vet nøyaktig hva musikkformen Stomp er, men jeg kan gi noen stikkord; Søppelkasser, felger og koster. Jeg tenker da at noen av dere, ser for dere […]

Kultursamarbeid i Salten – noen eksempler

Tidligere skrev jeg litt om det flotte kultursamarbeidet, som kommunene i Salten-regionen står bak. Det er ikke noen tvil om at dette opplegget, er noe som gagner alle – også storkommunen Bodø. Jeg var litt inne på kulturtilbudet som heter «Filmfest Salten» Vi skal nå se litt mer på hva dette tilbudet, konkret går ut på – og hva som […]

Salten kultursamarbeid

Om man skal ha et godt og bredt tilbud, er ofte løsningen samarbeid på tvers av kommunegrenser. Dette kan gjelde innenfor mange felt og sektorer, og vi vet jo alle hva man ønsker fra sentralt hold.

God Nok-festivalen – program & lokasjon

Dette er den tredje artikkelen jeg skriver om God Nok-festivalen, og jeg kunne sikkert skrevet en hel del flere. Begrunnelsen min for å si dette, er at jeg virkelig har sansen for opplegget som God Nok-festivalen står for. Det at noen tar initiativ og arrangerer en så viktig festival, ja det er ikke annet enn fantastisk – og ikke minst […]

God Nok-festivalen – Artister 2018

Jeg skrev tidligere om denne flotte, og ikke minst viktige festivalen på Engeløya. Denne gangen tenkte jeg å se litt mer detaljert, på fjorårets artister og program. Som jeg allerede nevnte i forrige artikkel, har God Nok-festivalen foreløpig bare blitt arrangert to ganger tidligere.

God Nok-festivalen – Intensjoner og opplegg

Er det en festival som har det meste innbakt i programmet, må det være God Nok-festivalen. Jeg kjenner etter hvert til mange typer festivaler, og konseptet til God Nok-festivalen – er virkelig noe jeg liker. Jeg vet det er mange gode konsepter, og jeg ønsker ikke å sette noen arrangement fremfor andre. Men uansett så har jeg stor sans for […]

Troilltampen

Når man går inn for å sjekke ut hva som rører seg, i et distrikt eller i ei bygd – er det nesten utrolig hva som dukker opp. Det skjer alltid mye mer enn det man først observerer, ja selv de mest stille og rolige bygdene – kan yre av liv når man kommer litt «under huden» på samfunnet og […]

© 2021 Kulturi Salten