Fra Petter Dass til seriegull

Det var nok ingen som tenkte at Nord-Norge skulle bli en metropol for kunst og kultur på 1600-tallet da Petter Dass levde. Poeten og presten hadde likevel kanskje vår herre med på notene. Det var kanskje hans opphav fra Skottland som gav fyrrig sinn til den ellers så værutsatte landsdelen. Man kan hvert fall ikke komme bort fra at nordlendingene […]

Kulturbyer i Norge

Norge byr på mye kultur både geografisk og historisk. Langs den langstrakte kysten ligger Stavanger, Bergen og Ålesund, og lenger nord finner vi Lofoten og Tromsø. Hvis vi ser på innlands-Norge så finner vi historiske byer som for eksempel Hamar, hovedstaden Oslo og Fredrikstad. Norge har tidligere vært i union med både Sverige og Danmark, og dette preger selvsagt både […]

Nordlendinger

Denne artikkelen kommer til å ta for seg forskjellige sider, ved det å være nordlending. Altså ikke noe beskrivelse av hvordan de ser på seg selv, men mer en fluktig beskrivelse av nordlendinger som gruppe av mennesker, litt historie, litt geografi og kanskje til og med noen myter og sannheter om vi får plass til det. Det er ikke noen […]

Kulturell diffusjon

Kulturell diffusjon er spredning av kultur og sosiale aktiviteter fra en gruppe mennesker til en annen. Gjennom kulturell diffusjon utvides horisonter og folk blir mer kulturelle. For eksempel kan en kvinne som bor i Bodø kjøpe mala bønnekjede som brukes av buddhistiske munker for å fokusere på et pust eller mantra. Hennes bruk av disse perlene, produsert halvveis rundt verden, […]

Noen tilbakeblikk på Nord-Norge i gamle dager

Kultur og kulturlivet er ofte preget av hva som skjedde langt tilbake i tid, slik sett kan man jo si at kultur og historie er nært knyttet til hverandre. Siden det er vi mennesker som skaper og former kulturen, så er det jo også slik med historien – at den stort sett skapes av oss mennesker. Vi skal nå ta […]

Nordmenn har en kultur for friluftsliv

Det er kanskje ikke så merkelig at vi elsker å ferdes i skog og mark, med det landskapet og den flotte naturen vi omgir oss med. Men det er nok ikke alltid vært slik, tidligere ble nok skogen og fjellet brukt mer til nytteaktiviteter for å overleve – som jakt og fiske. Dette er også noe vi driver med den […]

Bodø med ny istid og hungersnød

Vi har nå arbeidet oss gjennom tusenvis av år, og gradvis opparbeidet oss økt kunnskap om Bodø og Salten-distriktet. Men jeg føler på sett og vis, at norgeshistorien også er blitt belyst. Det er jo slik at når man tar for seg en landsdel sin historie, så preges denne ofte av hva som har skjedd i landet forøvrig. Dette er […]

Bodø i Middelalderen

Jeg er ganske sikker på at jeg kommer til å ta for meg enda mer historie, etter jeg er ferdig med Bodø- og Salten-distriktet. Det er store lokale variasjoner når det gjelder hvordan mennesker levde på denne tiden. Det kan man jo på sett og vis si at det er i dag også, i alle fall om man sammenlikner by […]

Bodø fra Bronsealder til Jernalder

Når jeg sitter slik og fordyper meg i historie, så kjenner jeg på følelsen av hvor kort livene våre er. Når man ser ting i et virkelig langt perspektiv, så er jo ikke vår levetid spesiell lang. Men den har sant nok, økt betraktelig siden den tiden jeg nå skriver om. Fordypning i historie, gir også rom for refleksjoner. Jeg […]

Bodø fra den eldre Steinalder til Bronsealder

Jeg startet i forrige artikkel med å se på etableringen av Bodø by, sett i lyset av hvor viktig historie er i et kulturperspektiv – slik at man kan se helheten fra etableringen av byen og frem til i dag. Kultur handler egentlig om alt, om mennesker, livsgrunnlag, politikk, kriger, yrkesgrupper, sosiale lag, mellommenneskelige relasjoner, ja alt spiller inn hvordan […]

© 2021 Kulturi Salten